You are currently viewing Priorytety MEN na 2021/2022 i sposoby ich realizacji Tańcami Wychowańcami, czyli Bajkami Pedagogicznymi DO TAŃCZENIA

Priorytety MEN na 2021/2022 i sposoby ich realizacji Tańcami Wychowańcami, czyli Bajkami Pedagogicznymi DO TAŃCZENIA

Każde zadanie z priorytetów MEN, które możesz realizować Tańcami Wychowańcami wytłuściliśmy. Przy takich zadaniach znajdziesz krótki opis efektu ich realizacji.

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny…

…m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

zrealizujesz tańcem na mówienie przez dzieci „Do widzenia” bez przypominania (normy społeczne)

zrealizujesz tańcem na błyskawiczne sprzątanie sali przez dzieci (odpowiedzialność)

zrealizujesz tańcem na zakładania i zdejmowanie butów w szatni (samodzielność)

WIĘCEJ O TAŃCACH WYCHOWAŃCACH NA KOŃCU WPISU

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych postaw: szlachetności.

zrealizujesz tańcem, po którym dzieci traktują błędy (swoje i innych) jako część drogi do celu (wyrozumiałość)

zaangażowania społecznego

zrealizujesz tańcem „Cała Polska w moich rękach” angażującym dzieci w życie grupy

zrealizujesz tańcem z 4 Krasnoludkami wywołującym u dzieci entuzjazm do współpracy

zrealizujesz tańcem z Kangurem motywującym dzieci do inicjatywności

i dbałości o zdrowie

zrealizujesz entuzjazmem dzieci do aktywności ruchowej podczas Tańców Wychowańców (tworzenia nawyku ruchu, jednego z fundamentów zdrowia).

WIĘCEJ O TAŃCACH WYCHOWAŃCACH NA KOŃCU WPISU

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej,…

…wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej

zrealizujesz Tańcem Flagi i scenariuszem zajęć na wychowanie do patriotyzmu,

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury

zrealizujesz Tańcem Pisanki i scenariuszem zajęć na wychowanie do tradycji,

WIĘCEJ O TAŃCACH WYCHOWAŃCACH NA KOŃCU WPISU

w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji…

…poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

zrealizujesz dzięki poznaniu na warsztacie szybkich i skutecznych technik indywidualnego podejścia do dzieci: „zbuntowanych”, nadpobudliwych i marudnych,

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

zrealizujesz Tańcem z MójHumorkiem ze scenariuszem zajęć z inteligencji emocjonalnej, które sprawiają, że dzieci potrafią wpływać na swoje emocje,

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

zrealizujesz Tańcami Wychowańcami wychowują przez zabawę z poszanowaniem dziecięcych potrzeb: ruchu, bycia rozumianym i radości podczas zabawy (wpływa na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci).

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

zrealizujesz filmami i muzyką z Tańcami Wychowańcami włączanymi na zajęciach z dziećmi i wymagającymi wykorzystania TIK

WIĘCEJ O TAŃCACH WYCHOWAŃCACH NA KOŃCU WPISU

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

zrealizujesz Tańcem z EkoPingwinkiem sprawiającym, że dzieci proszą o możliwość segregacji śmieci i znają odpowiednie kolory worków na segregowane odpady.

Czytaj WIĘCEJ O WARSZTACIE z Tańcami Wychowańcami TUTAJ>>>

Zobacz OPINIĘ NAUCZYCIELI o Tańcach Wychowańcach TUTAJ>>>

Zobacz JAK DZIECI BAWIĄ SIĘ Tańcami Wychowańcami TUTAJ>>>

Zobacz JAK NAUCZYCIELE BAWIĄ SIĘ Tańcami Wychowańcami TUTAJ>>>

Dodaj komentarz