You are currently viewing Dziecko, które chce być w centrum uwagi NIE POTRZEBUJE Twojej uwagi

Dziecko, które chce być w centrum uwagi NIE POTRZEBUJE Twojej uwagi

Jesteś nauczycielem w grupie kilku-, kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowej. Czy jesteś w stanie dać wszystkim dzieciom tyle uwagi ile potrzebują? Nawet, gdyby Twoja grupa składała się tylko z jednego dziecka, nie byłabyś w stanie dać całej „potrzebnej” temu dziecku uwagi. Powód jest prosty. Dziecko, które chce być w centrum uwagi NIE POTRZEBUJE Twojej uwagi.

Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem. Jeden z Twoich rodziców wrócił z pracy w złym nastroju. Ty, jak zawsze podchodzisz żeby się pobawić, ale rodzic ze złością w głosie mówi: – Nie przeszkadzaj. Nie możesz być ciągle w centrum uwagi.

Uwierająca etykietka
Jako dziecko, które postrzega siebie jako centrum świata, zakładasz, że jesteś przyczyną tego wydarzenia. Skoro zrobiłaś coś, co wywołało złość u osoby, którą kochasz, to sama jesteś złą osobą. W tym momencie nadałaś sobie tożsamość „Zła osoba”.

Chwilowe wytchnienie
Jesteś w przedszkolu. Jest tam Piękna Pani, która czasami Ciebie chwali i uśmiecha się do Ciebie, co daje Ci chwilowe wytchnienie od poczucia „Zła osoba”. Tylko chwilowe. Czego tak naprawdę potrzebujesz?

Jestem dobrą istotką
Dziecko, które prosi o uwagę wszelkimi sposobami, najczęściej potrzebuje swojej własnej uwagi (akceptacji) i nikt inny, ani Ty, ani jego rodzice, nie jesteście w stanie zaspokoić jego potrzeby.Gdy połowa grupy woła – „Ja, proszę Pani, ja (proszę na mnie spojrzeć, pochwalić mnie)” – zaczynam głaskać się po głowie mówiąc „Jestem dobrą istotką, bardzo dobrą. Zróbcie to, co ja. Jestem dobrą istotką, bardzo dobrą.”. Grupa wycisza się.

Niezależnie od zachowania
W zeszłym tysiącleciu głównym „pedagogicznym narzędziem” był strach przed karą i wszystkich nas wychowywano w ten sposób. Strach to już przeżytek. Może działa na najsłabsze emocjonalnie dzieci, ale rzadko wprowadza dyscyplinę na zajęciach. Jeżeli chcesz mieć dyscyplinę i zaufanie do dzieci, to dzieci muszą wiedzieć, że zawsze, niezależnie od swoich zachowań są „dobrą istotką, bardzo dobrą istotką”.

Nauka „poczucia wartości”
Dzieci, już po kilkukrotnym powiedzeniu do siebie „magicznej formuły”, zaczynają się zmieniać. Stają się bardziej pewne siebie (pamiętaj, że dziecko pewne siebie nie sprawia problemów, nie musi nic udowadniać). Sprawdź tę metodę, a zauważysz jak zmniejszy się liczba dzieci walczących o Twoją uwagę. Zanim się spostrzeżesz, będziesz miała spokojną grupę. Po latach, „absolwenci” Twojej grupy będą pamiętali tylko to, że spotkali Piękną Panią, która dała im poczucie własnej wartości 🙂

Animowaną Bajkę Pedagogiczną i Taniec Wychowaniec zmniejszające u dzieci potrzebę bycia w centrum uwagi poznaj na warsztacie “ShowPedagogika cz.2”. Tutaj link do harmonogramu a tutaj do warsztatu multimedialnego.

Dodaj komentarz